Nieuws & Agenda

Zomertour 23 juni 2019 a.s.

Beste leden en donateurs van de VKF,

Zoals gebruikelijk is er eind juni een zomertocht. Deze keer wordt deze
gehouden op zondag 23 juni 2019, en wel in Wijnaldum en St. Jacobiparochie.

Jullie worden om 14.45 uur verwacht bij de ingang van Roptastate,
Hoarnestreek 1. in Wijnaldum. We zullen daar niet het huis, dat dateert uit
het begin van de 19e eeuw, maar de zeer mooie Roodbaard-tuin bezichtigen.
Deze rondleiding begint om 15.00 uur, vandaar dat we een ieder vragen 15
minuten voordien aanwezig te zijn. De rondleiding wordt verzorgd door Els
van der Laan van Noordpeil Landschapsarchtecten en specialist op het gebied
van dit soort tuinen. Parkeren is niet mogelijk op het erf van het huis,
maar kan gebeuren aan de kant van de weg.

Na deze rondleiding begeven we ons naar de boerderij van Goffe en Neeltje
Jensma, Oudebildtdijk 723 St. Jacobiparochie, waar we het huis kunnen
bezichtigen en daarnaast een hapje en een drankje kunnen nuttigen. Naar
verwachting zullen we daar rond 16.30 uur aankomen. Als bijlage voegen we
toe een beschrijving van de boerderij. Vanaf Roptastate kan je het beste via
de Hoarnestreek rijden en ter hoogte van Firdgum (boerderij van Vogels)
linksaf naar de zeedijk en bij de zeedijk naar rechts. Na circa 6 km wonen
Goffe en Neeltje aan de rechter kant van de weg.