Nieuws & Agenda

Tijd voor uw belastingaangifte

Geplaatst

 

LAAT DE BELASTINGDIENST MEEBETALEN AAN HET ONDERHOUD VAN UW MONUMENT

Het is weer tijd voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Indien u in 2017 kosten hebt gehad aan uw monument, vergeet dan niet deze kosten op te nemen in de aangifte. U kunt namelijk tot de helft van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. In dit artikel geven wij toelichting hoe u de fiscale aftrekmogelijkheid optimaal kunt benutten.

De fiscale aftrekpost maakt het mogelijk om 80% van de onderhouds- en renovatiekosten in de aangifte op te voeren. Hiermee wordt het belastbaar inkomen verminderd en daarmee kan afhankelijk van het inkomen een teruggaaf behaald worden tot wel 52% van de opgevoerde kosten. Het pand moet wel vermeld zijn in het rijksmonumentenregister; een gemeentelijke monumentale status is bijvoorbeeld niet voldoende.

Inschrijving monumentenregister
De omschrijving in het monumentenregister (zie [www.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister]www.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister) is van belang voor de aftrekbaarheid van kosten. In principe komen alleen de delen van het monument die omschreven zijn in het register voor de aftrekpost in aanmerking. Zo was er recent een rechterlijke uitspraak waarbij aftrek van de kosten van vervanging van buitenverlichting wel toegestaan werd bij het monumentale pand, maar niet zover dit zag op de tuin, oprit en toegangspoort. Deze laatste werden namelijk niet vermeld in het register. Indien een tuin met monumentaal karakter wel wordt genoemd in het register, dan zijn in principe ook alle kosten van tuinonderhoud aftrekbaar, hoewel daar wel vaak een extra drempel op in mindering gebracht wordt.

Welke kosten zijn aftrekbaar?
Een andere uitspraak zag op vervanging van een terrasscherm met moderne screens. Volgens de inspecteur had deze uitgave geen monumentaal karakter en behoorde het niet bij het monumentenpand. Volgens de rechtbank betrof het wel een bestanddeel van het pand, ook aangezien dit reeds eerder bestond. Dat het terrasscherm geen monumentaal karakter had, was niet van belang.

Wel is het van belang dat er sprake is van vervanging van iets bestaands; indien iets geheel nieuw wordt toegevoegd, is er sprake van een wijziging die niet aftrekbaar is. In de praktijk komen er vaak situaties voor waarbij er zowel sprake is van een deel wijziging als vervanging; hierbij zal dan een splitsing gemaakt moeten worden.

Zogenaamde huurderslasten, meestal kleine posten zoals behang of binnenschilderwerk, zijn niet aftrekbaar, tenzij deze kosten opgaan in een grotere onderhoudsbeurt of samenhangen met andere wel aftrekbare onderhoudskosten.

Hoe kan een grote aftrekpost over meerdere jaren verwerkt worden?
Indien de aftrekpost groter is dan het inkomen, kan het restant doorgeschoven worden naar volgende jaren. Afhankelijk van de situatie kunnen additionele voordelen behaald worden door een specifieke verdeling tussen fiscale partners en/of de middelingsregeling. Deze verdeling is overigens niet altijd gemakkelijk te verwerken in  het standaardbelastingprogramma. Eén en ander vergt goede fiscale planning.

Mogelijke afschaffing van de aftrekpost? 
Wellicht hebt u gehoord van de plannen om de aftrekpost af te schaffen. Hiervoor in de plaats zou een subsidieregeling komen, die echter nog niet was uitgewerkt en zeker voor particuliere monumentenbezitters minder zou opleveren. Na de nodige kritiek op de plannen is de afschaffing weer ingetrokken en tot nader order uitgesteld. De nieuwe regering beraadt zich nog op eventuele nieuwe plannen. Wij houden u op de hoogte op onze website [www.jcsuurmond.nl]www.jcsuurmond.nl. Voor zover u de mogelijkheid hebt, zou u kosten zekerheidshalve naar voren kunnen halen naar dit jaar nu de aftrekpost nog gegarandeerd is. 

Meer informatie 
De informatie op deze pagina is opgesteld door Roderik Suurmond van J.C. Suurmond & zn. Belastingadviseurs. Dit kantoor is gespecialiseerd op het terrein van monumenten en heeft al vele monumentenbezitters geholpen. Behalve fiscaal advies om de aftrekpost te optimaliseren, kunt u ook terecht voor verwerking van de aangifte, specificatie van de monumentenkosten en bezwaartrajecten bij de Belastingdienst. Het uitgangspunt is om monumentenbezitters te helpen om hun monument op de meest gunstige manier in stand te houden.

Met toestemming overgenomen van het blad Herenhuis 

Voor meer informatie, zie www.jcsuurmond.nl

Bereikbaar op tel. 0174-244725 of per e-mail belastingadvies@jcsuurmond.nl