Rentenierswoning

Rentenierswoning, Efterwei 32, Rottevalle

Gebouwd in 1885 in opdracht van Antje Petrus Mulder (gevelsteen). Naam v.d. architect “G.R. Bloembergen 1885” staat op een zolderbalk. Bekende bewoners waren de Friese schrijver Douwe Kalma en onderwijzeres Wike Zijlstra, die veel heeft betekend voor het Friestalig onderwijs.