Pastoriewoning

Pastoriewoning Hoofdstraat 61, Warten

 

 

Inleiding

Foto's

 

Historie

Beknopte geschiedenis:
Tot 1877 vormden Warga, Wartena en Warstiens één hervormde gemeente. Na de
afsplitsing van Warga, besluiten de kerkvoogden Mr. C. Bergsma, dhr. E.G. Weima en dhr. J.J.
Kooistra eind februari 1877 dat er een nieuwe pastorie gebouwd moet worden voor de
hervormde gemeente Wartena-Warstiens.

Architect D. Duursma uit Drachten krijgt de opdracht hiervoor een bestek, tekening en
begroting te maken. Ook wordt de grond (36 ¾ are) aangekocht voor de pastorie en de
daarbij behorende tuin. Er schrijven 7 aannemers in voor de bouw van de pastorie en april
1877 wordt het werk gegund aan dhr. J. Kalt uit Ureterp.

April 1877 wordt al begonnen met het werk en het casco is november 1877 klaar. De aanleg
van de tuin, het schilder- en behangwerk volgen begin 1878 en in april 1878 besluiten de
kerkvoogden het werk goed te keuren en de nieuwe pastorie af te nemen van dhr. Kalt.

Ondertussen heeft de kerkenraad een beroep uitgebracht op ds. Cannegieter van Terwispel.
Deze neemt het beroep op 24 juni 1878 aan en houdt na zijn verhuizing op 14 juli zijn
intrede.

Ruim 100 jaar zal de pastorie de woning zijn voor de dominée van de gemeente
Warten/Warstiens. Eind jaren tachtig besluiten de kerkvoogden dat de pastorie verkocht
moet worden. De pastorie is dan in slechte staat van onderhoud.

De heer en mevrouw Hospers kopen de pastorie in 1987 en beginnen met een
(gedeeltelijke) restauratie. Zij verkopen de pastorie in 1999 aan de familie Borgesius. Ook zij
investeren veel tijd en geld in de restauratie van de pastorie. Ook breiden zij het koetshuis in
stijl uit.

In 2013 komt de pastorie weer in de verkoop en wij (Marieke en Henk-Jan de Lange) kopen
de pastorie en trekken er begin oktober 2013 in. Bij de grote storm van 28 oktober 2013
waait een deel van de bomen in de tuin om en waait een stuk dak weg. Dit wordt het begin
van een project om de tuin opnieuw aan te leggen en de pastorie weer/verder te
restaureren.

Tuinarchitect Nico Kloppenborg heeft voor ons een tuinontwerp gemaakt in de sfeer van
Gerrit Vlaskamp. De grote vijver is gedempt (450m3
)de buxushaagjes zijn verdwenen en er
zijn grindpaden en grasperken aangelegd. Ook bij de aanplant van de bomen, hagen en
beplanting hebben we geprobeerd in de stijl van Gerrit Vlaskamp te werken. Helaas waren
we, door ziekte van de boom, genoodzaakt de laatste van de twee rode beuken die in 1877-
1878 geplant zijn te verwijderen.

Het restauratieproject van de pastorie heeft ons de afgelopen jaren de nodige tijd, geld en
energie gekost en op wat afwerkpuntjes na is de buitenkant nu, eind 2017, klaar. Met name
het stucwerk was door roestende ankers, verzakkingen en ingroei van klimop erg slecht
geworden. Restauratiestukadoor René van Olphen heeft er een enorme klus aan gehad,
maar het resultaat mag er wat ons betreft wezen.

De binnenkant van onze pastorie zal ook nog een keer gerestaureerd moeten worden, maar
dit project zal pas over enige jaren kunnen aanvangen.

Bewoners

Marieke, Henk-Jan, Caroline (2013) en Ysbrand (2015) de Lange

Overig

Bouwjaar: 1877
Perceel: 3467 m2