Nieuws & Agenda

Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF

Nummer 1 – april 2020

Op het proefnummer van de Nieuwsbrief VKF is positief gereageerd. Het bestuur heeft daarom besloten door te gaan met deze vorm van communicatie. Door de coronamaatregelen van ons kabinet ziet ons jaarprogramma er anders uit dan we hadden voorzien en is het verschijnen van deze nieuwsbrief opgeschoven in de tijd. Zelfs nu, bij het schrijven van deze nieuwsbrief (op 10 april 2020) weten we niet zeker of de geplande activiteiten door kunnen gaan. Dus onder voorbehoud.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VERPLAATST NAAR 20 JUNI

Zoals gezegd, ziet het jaarprogramma van de VKF er door de coronacrisis anders uit dan het bestuur voor ogen had. Zo hadden we al afspraken gemaakt om de algemene ledenvergadering op 16 april in Franeker te houden in de Botniastins in Franeker. We missen dus ook de rondleiding in dit gebouw, dat onlangs verbouwd is om als huisvesting te dienen voor de Academie van Franeker. Maar wat in het vat zit verzuurd niet!

 

De algemene ledenvergadering wordt nu gecombineerd met de zomertocht en vindt plaats in de oranjerie van buitenplaats Schatzenburg, Eastryp 2 te Dronryp. We hopen dat eind juni bijeenkomsten weer toegestaan zijn, mogelijk rekening houdend met de anderhalve meter.

De oranjerie is gelegen achter het huis (door de poort links van het huis). Op het terrein van Schatzenburg is GEEN gelegenheid om te parkeren. Ongeveer 100 meter voor Schatzenburg is een openbare parkeerplaats.

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Als lid bent u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. De agenda ziet er als volgt uit:

PM graag aanvullen

 

ZOMERTOCHT 20 JUNI IN DRONRYP

De activiteiten van de zomertocht van de VKF concentreren zich op Dronryp. Op het programma staat een rondleiding op buitenplaats Schatzenburg, Eastryp 2 te Dronryp. Na de ledenvergadering starten we om 14.30 uur met een rondleiding door het landhuis zelf. Afhankelijk van de belangstelling vindt de rondleiding in een of meerdere groepen plaats. Wie zich alvast wil inlezen kan terecht op http://www.stinseninfriesland.nl/Schatzenburg.htm

Na afloop vertrekken we rond 16.00 uur naar het huis van onze leden Hinke Post en Adri Terlouw, Haerewei 35 voor een bezichtiging en een afsluitende borrel.

PROGRAMMA 20 JUNI

  • Start Oranjerie Schatzenburg, Eastryp 2, Dronryp

  • Parkeren op de openbare parkeerplaats 100 meter voor de entree

  • 13.30 uur aanvang algemene ledenvergadering

  • 14.30 uur start rondleiding

  • 16.00 uur vertrek naar Haerewei 35, Dronryp

  • 18.00 uur einde

Aanmelden programma 20 juni

U kunt zich aanmelden via de penningmeester. PM mailadres
Vermeld u daarbij ook met hoeveel personen u komt? En geeft u daarbij ook aan of u het gecombineerde programma bijwoont – algemene ledenvergadering, rondleiding Schatzenburg en bezoek aan Hinke Post en Adri Terlouw – of een onderdeel daarvan?

NAJAARSDAGTOCHT

Op zaterdag 24 oktober organiseert de VKF een dagtocht naar Deventer. Daar krijgen we een op maat gesneden rondleiding door een stadsgids. Ook de invulling van deze dag is nog onder voorbehoud. We houden u op de hoogte!

PUBLICITEIT EN BEHEER WEBSITE

Als bestuur zijn we gestart met het vergroten van de bekendheid van de VKF. Daarmee hopen we de achteruitgang in ledenaantal te kunnen keren en mogelijk zelfs te vergroten. Deelname aan de tuinfair op Dekemastate is zo’n actie, het aanschrijven van makelaars om aandacht te vragen een andere.

Zoals u weet heeft de VKF ook een eigen website http://www.pastoriewoning.nl/. Het beheer van de website en het vullen van de content verloopt tot onze spijt niet vlot genoeg. Dat heeft ook te maken met het feit dat uw bestuur niet bestaat uit digitale wizzkids. Daarom zijn we op zoek naar een vrijwilliger uit eigen geledingen met kennis van en interesse voor websitebeheer om ons te helpen de site te actualiseren.

 

 

LEESTIP
In de boekhandel troffen wij een informatief blad aan over cultureel erfgoed dat zes keer per jaar verschijnt. Wellicht niet bekend bij onze leden, vandaar deze tip.

Het blad heet Monumentaal en beoogt een veelzijdig magazine te zijn over cultureel erfgoed in Nederland en Vlaanderen.

Meer informatie op https://www.monumentaal.com/jaarabonnement/.
Q&A

Ook op de nieuwjaarsreceptie bleek maar weer dat we graag informatie uitwisselen over ervaringen met het onderhoud van huis en hof. Onder het motto “beter goed gejat dan slecht bedacht” kunnen we veel leren van elkaars zoektochten en oplossingen. Daarom denken we aan een vaste rubriek met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld antwoord op de vraag hoe kom ik aan een leverancier voor buitenluiken? Waar kan ik mijn tuinhek laten renoveren? Wat te doen met mijn beerput? Welke oplossingen zijn er voor verzakkende vloeren? Kortom, genoeg vragen om te beantwoorden en oplossingen te delen. Zijn er bij u nog brandende vragen? Stuur die dan in, dan komen we erop terug.