Overig

Monument

Is uw pand een monument? Een veel voorkomend misverstand is dat u niets mag veranderen aan het pand. Van belang is dat de werkzaamheden geen afbreuk doen aan het waardevolle karakter en dat de monumentale waarden worden gerespecteerd.

Onderstaand een aantal gunstige voorwaarden:

  • Fiscale aftrek:  In veel gevallen kunt u de kosten van instandhouding aftrekken van uw fiscale inkomen. Deze fiscaal aftrekbare kosten worden vastgesteld door een afdeling van de belastingdienst (BBM). Dit gebeurt middels een restauratie- of onderhoudsplan met een kostenbegroting. De meest recente regelingen kunt u vinden bij de belastingdienst.
  • Restauratiefondshypotheek: Voor de instandhoudingskosten kunt u een voordelige restauratiehypotheek afsluiten. Dit kunt u aanvragen bij Nationaal Restauratiefonds te Hoevelaken. De rente is veelal aanmerkelijk lager dan het percentage dat commerciële hypotheekverstrekkers hanteren.

Voor meer informatie kunt u kijken op: