Gerrit Vlaskamp

Typisch kenmerkend zijn de veelal royale tuinen welke bij de woningen werden aangelegd.
In een enkel geval betreft dit nog een originele Vlaskamp tuin, welke is aangelegd door de bekende tuinontwerper Gerrit Vlaskamp.

Gerrit Vlaskamp leefde van 1834 tot 1906 en ontwierp o.a. het  Wilhelminapark in Grou en Sneek.
Ook is hij verantwoordelijk is voor het oudste deel van het Leeuwarder Westerpark (Vossepark). Maar daar bleef het ongeveer bij. 

Gerrit Vlaskamp is nog niet zo bekend als bijvoorbeeld zijn voorganger, Lucas Roodbaard. Vlaskamp’s vader, Lambertus, werkte voor deze tuinarchitect van wiens hand onder meer de Leeuwarder Prinsentuin kwam. Tot die tijd blijft de Friese tuinarchitect Gerrit Vlaskamp – zijn wieg stond in Hurdegaryp – een relatief onbekende achter bekende werken.

Na ontdekking van oude administratie weten we dat Gerrit Vlaskamp ruim 350 tuinen en parken ontwierp in Noord-Nederland. Ongeveer 320 tuinen in Friesland, 32 in Groningen en 1 in Drenthe. Zijn opdrachtgevers waren van adel, kerkenraden, gemeentebesturen, rijke boeren en notabelen. Die laatste groep liet in de tweede helft van de 19de eeuw grote neoclassicistische huizen bouwen.

Gardeneske tuinstijl

Voor zijn doorgaans vermogende opdrachtgevers ontwierp Vlaskamp showtuinen, in gardeneske tuinstijl. Een stijl die is afgeleid van Engelse landschapstuinen, die een veel groter formaat kennen. Vlaskamp liet zijn parken en tuinen aanleggen door hoveniers, maar begeleidde het proces actief. Hij woonde zelfs vaak tijdelijk op locatie. Meer over zijn stijl en werkwijze leest u in de blog op de homepage en de publicaties over hem.

Inventarisatie Landschapsbeheer Friesland

De gevonden documentatie was voor Landschapsbeheer Friesland aanleiding de bijzondere tuinen van Vlaskamp te inventariseren. In samenwerking met ‘Vlaskampkenner’ Aly van der Mark. Het onderzoek startte in 2011 en werd voltooid in het voorjaar van 2013. Centraal stonden vragen als: Wie zijn de huidige eigenaren? Wat resteert er nog van het oorspronkelijke ontwerp? En hoe kunnen de tuinen er in de toekomst weer uitzien?

 

Bron: http://www.gerrit-vlaskamp.nl/