Pastoriewoning Hoofdstraat 61, Warten

Geplaatst Geplaatst in Pastoriewoning

      ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Beknopte geschiedenis: Tot 1877 vormden Warga, Wartena en Warstiens één hervormde gemeente. Na de afsplitsing van Warga, besluiten de kerkvoogden Mr. C. Bergsma, dhr. E.G. Weima en dhr. J.J. Kooistra eind februari 1877 dat er een nieuwe pastorie gebouwd moet worden voor de hervormde gemeente Wartena-Warstiens. Architect […]

Boerderij Tsjerkebuorren 1, Spannum

Geplaatst Geplaatst in Boerderij

Hoewel ik, denk ik, sedert 1994, lid ben van het VKF (op deze vereniging geattendeerd door een voormalig kantoorgenoot), zal niet iedereen mij kennen. Nu ik bestuurslid ben geworden, heeft de redactie van Het Timpaan mij gevraagd mijzelf en mijn huis voor te stellen. Ik ben in 1949 geboren in Den Haag. Toen ik 15 […]