Boerderij

Boerderij Tsjerkebuorren 1, Spannum

Inleiding

Hoewel ik, denk ik, sedert 1994, lid ben van het VKF (op deze vereniging geattendeerd door een voormalig kantoorgenoot), zal niet iedereen mij kennen. Nu ik bestuurslid ben geworden, heeft de redactie van Het Timpaan mij gevraagd mijzelf en mijn huis voor te stellen.

Bewoners

Ik ben in 1949 geboren in Den Haag. Toen ik 15 was kreeg mijn vader een baan in Milaan. De familie; mijn moeder, mijn jongere zusje en ik, gingen uiteraard mee.
Wij gingen naar school op de Europese School in Varese, waar we ook woonden, 50 kilometer verwijderd van Milaan.

Nadat mijn ouders en zusje in 1968 teruggegaan waren naar Nederland ben ik het laatste jaar in Brussel op de Europese School geweest en heb daar in 1969 eindexamen gedaan. Vervolgens ben ik Italiaans gaan studeren in Groningen. In 1975 ben ik daar afgestudeerd. Omdat daar achteraf geen droog brood mee te verdienen viel ben ik een jaar later met rechten begonnen en begin 1981 afgestudeerd. Ik ben daarna meteen in Leeuwarden (op een voor Noordelijke begrippen groot kantoor) advocaat geworden. Met ingang van september 1988 ben ik voor mezelf begonnen, vervolgens in maatschapsverband samengewerkt met andere advocaten. Uiteindelijk ben ik 33 jaar advocaat geweest. Met ingang van 1 maart 2015 heb ik de praktijk beëindigd.

Twee maanden later ben ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid van de gemeenteraad van de gemeente Littenseradiel.
Daarnaast maak ik inmiddels deel uit van allerlei besturen.

Toen ik advocaat was in Leeuwarden vond mijn kantoor het op een gegeven ogenblik tijd worden, dat ik van Groningen naar Friesland verhuisde. Verhuizen naar Leeuwarden was voor mij geen optie, omdat ik enerzijds de studentenstad Groningen gewend was en Leeuwarden toen nog, zeker in vergelijking met Groningen, een provinciestadje was. Ik heb daarom eerst vrij afgelegen gedurende 2,5 jaar vlakbij Herbaijum in een huurwoning gewoond. Omdat ik afgesproken had, dat ik daar weg zou wanneer de eigenaar de woning wilde verkopen – ik wilde de woning niet kopen, ben ik op zoek gegaan naar een woning in de buurt van Franeker- ik wilde niet opnieuw weer een sociaal netwerk opbouwen.

Nadat ik her en der had gevraagd of men niet een leuke woning voor mij wist, noemde iemand de boerderij in Spannum. Die was kort voordien geveild.
Strijkgeldschrijvers waren er aan blijven hangen. De notaris die de woning geveild had noemde mij de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon, één van de strijkgeldschrijvers. Vervolgens heb ik de woning bezichtigd. Ik was meteen verliefd op de woning. Met deze man sprak ik kort nadien af, dat ik de woning wilde kopen en dat ik een koopovereenkomst zou opstellen.
Nadat ik de koopovereenkomst aan hem gestuurd had, wilde hij ineens niet meer overdragen.
Gelukkig wilde de ander, die ook met hem in onmin lag, dat wel.
Omdat ik perse eigenaar wilde worden van de woning, heb ik een kort geding aanhangig gemaakt om de man tot overdracht te dwingen. Gelukkig is dat gelukt.
Op Koninginnedag 1987 heb ik de woning betrokken.

Historie

De boerderij is gebouwd in 1865.
In waarschijnlijk de jaren twintig van de vorige eeuw is er een stuk aangebouwd. Daarnaast is omstreeks dezelfde tijd het koetshuis gebouwd.
De boerderij zelf bestaat uit een neoclassicistisch voorhuis.
Daarachter is het pand verbreed.
In die ruimte liggen stal en schuur.

Doordat de boerderij, voordat de gemeente deze kocht en liet veilen, altijd in handen van één familie, Wijnia geheten, is geweest, bevond deze zich in betrekkelijk goede staat. Wel moest het dak van schuur en stal nodig hersteld worden, onder meer omdat het dak van de schuur, zoals vaak gebeurt, verzakt was. Vervolgens heb ik ook de hele krimp laten herstellen. Dat is vaak de zwakke plek bij dit soort boerderijen.

Ik heb in de loop van de jaren nogal wat besteed aan het in de oorspronkelijke staat brengen van met name het voorhuis. Zo heb ik de architraaf met bijbehorende ornamenten die waarschijnlijk al in de jaren dertig/de Tweede Wereldoorlog verwijderd was, weer aangebracht, de blinden (aan de buitenkant) laten fabriceren, de schoorsteenborden laten herstellen, kruislatten op de ramen laten zetten (en thermopane geplaatst).

De boerderij is een rijksmonument.
Het monumentenregister beschrijft het pand als volgt: boerderij met dwarshuis onder schilddak met twee hoekschoorstenen waarop versierde borden. Omlijste ingang en consoleparen aan de gootlijst, alles omstreeks 1865.

Aan de binnenkant van de woning was de oostzijde gelukkig grotendeels in de oorspronkelijke staat gebleven. Pake Wijnia die daar vrij lang gewoond heeft, wilde de moderne dingen die de familie aan de andere kant had laten aanbrengen niet. Daardoor zijn de panelen, de blinden en de bedsteden gelukkig in stand gehouden. Wel moesten aan beide kanten her en der platen van de deuren, het bord op de plafonds etc. verwijderd worden.
De muren en de houten vloeren heb ik meteen laten isoleren.

Omdat de woning alleen een oude wc en een douchecabine had, heb ik, gedeeltelijk in de schuur, een badkamer laten bouwen. Die heb ik dit jaar gerenoveerd en anderhalve meter vergroot.
Aan de westzijde had ik een nieuwe keuken laten plaatsen.
Ook de keuken is – vorig jaar – geheel vernieuwd.

De woning is zodanig, dat ik eigenlijk alleen de benedenverdieping gebruik (boven zijn er logeerkamers, hang ik de was op en is er bergruimte).
Vijftien jaar geleden heb ik het koetshuis om laten bouwen tot logeerruimte, een oplossing waarmee ik erg blij ben. Logés hebben daardoor hun eigen plek.

Aan drie kanten van de boerderij is de tuin, aan de beide lange kanten een boomgaard, en verder een tuin met ronde en ovale perken en schelpenpaadjes. De originele tuin moet grotendeels zo geweest zijn. Voor de boerderij heb ik leilinden laten plaatsen. Het lelijke hekwerk aan de voorkant dat ik bij de aankoop aantrof heb ik laten vervangen door een ligusterhaag. Een paar jaar geleden heb ik de twee hekken die er wel nog aan de voorkant waren laten vervangen door dezelfde soort hekken als ik op een oude foto had aangetroffen.
Ik hoop hier nog lang te kunnen blijven wonen.

Foto's

Overig