Pastoriewoning Frijbuorren 1, Mantgum

Geplaatst Geplaatst in Pastoriewoning

De blokvormige PASTORIE behorende bij de Nederlands Hervormde Kerk te Mantgum is in 1870 gebouwd. De gevelsteen vermeldt: “Den 31 maart 1870 is de eerste steen van deze pastorie gelegd door Anthon van IJsendijk, oud 12 jaren, jongste zoon van Ds. A. van IJsendijk predikant alhier”. De pastorie is, net als de bebouwing aan de […]