Nieuws & Agenda

Algemene ledenvergadering 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING VERPLAATST NAAR 20 JUNI

Zoals gezegd, ziet het jaarprogramma van de VKF er door de coronacrisis anders uit dan het bestuur voor ogen had. Zo hadden we al afspraken gemaakt om de algemene ledenvergadering op 16 april in Franeker te houden in de Botniastins in Franeker. We missen dus ook de rondleiding in dit gebouw, dat onlangs verbouwd is om als huisvesting te dienen voor de Academie van Franeker. Maar wat in het vat zit verzuurd niet!

De algemene ledenvergadering wordt nu gecombineerd met de zomertocht en vindt plaats in de oranjerie van buitenplaats Schatzenburg, Eastryp 2 te Dronryp. We hopen dat eind juni bijeenkomsten weer toegestaan zijn, mogelijk rekening houdend met de anderhalve meter.

De oranjerie is gelegen achter het huis (door de poort links van het huis). Op het terrein van Schatzenburg is GEEN gelegenheid om te parkeren. Ongeveer 100 meter voor Schatzenburg is een openbare parkeerplaats.