Nieuws & Agenda

Algemene ledenvergadering in Schatzenburg vervalt!

In verband met de huidige ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus heeft het bestuur besloten de ledenvergadering in Schatzenburg te laten vervallen. 

Er zal naar een alternatief gekeken worden om alsnog (online) de ALV door te kunnen laten gaan.
De rondleiding op Schatzenburg zal op een nader te bepalen tijdstip alsnog doorgaan. 

De ontwikkelingen van het Coronavirus en de richtlijnen van de overheid zullen hierbij bepalend zijn.

 

Namens het bestuur,

mr. M. Bartels (voorzitter)
mr. J.Brunet de Rochebrune van der Heide
P.Beista (secretaris)
M.Brouwer (penningmeester)